PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN OP MAAT

In ons werk hebben we vele methoden tot onze beschikking in therapie, hulpverlenen en begeleiden van mensen.
Uiteraard leggen wij onze eigen accenten als gevolg van de scholing die we in de loop van de jaren vanuit persoonlijke interesses hebben gevolgd.
Wij werken graag met elkaar samen, consulteren elkaar en kunnen desgewenst co-therapie bieden.

Waarin zijn wij bijzonder?

  • Persoonlijk betrokken
  • Jarenlange ervaring in therapie, begeleiding en onderwijs
  • ‘Maatwerk’, snel en deskundig
  • Samenwerking met andere specialisten uit ons netwerk
  • Mogelijkheid te kiezen tussen een mannelijke of vrouwelijke therapeut, hulpverlener of supervisor
  • Mogelijkheid tot onderlinge collegiale consultatie
Wij gaan uit van hoop: er is altijd een weg om weer verder te komen.

ONTMOET ONS TEAM

team ccs bennekom

Aan onze praktijk is ook rouwbegeleider i.o. Anne Arendsen (Rouwkost &Krachtvoer) verbonden. Zij biedt o.a. begeleiding aan mensen die in hun naaste omgeving te maken hebben (gehad) met zelfdoding. Meer informatie over Anne en haar praktijk vind je onder deze link.

janneke van beek

Contact met mensen inspireert mij; ik vind mensen en hun verhalen uitermate boeiend. Waarbij ik vooral geïnteresseerd ben in “het verhaal achter het verhaal”. Het werkt bijzonder verhelderend om hier op een creatieve manier op in te gaan.
Ik vind het belangrijk om samen met de ander te zoeken naar de essentie in zijn of haar leven, naar datgene waar het om draait. Met de ander zoeken naar hulp- of inspiratiebronnen.

In relaties ben ik gericht op rechtvaardigheid, in de zin dat er balans moet zijn of komen in ‘geven en ontvangen’. Het zorgen voor de ander in evenwicht met het zorgen voor jezelf. Weten wat je wilt of niet wilt, het trekken van grenzen. Zomaar wat thema’s die vaak de revue passeren in de gesprekken.
Ik ben belangstellend, betrokken, analytisch en begripvol. Het werken met mensen doe ik met veel plezier, of dat nu is in therapie, supervisie, coaching of in het onderwijs. Ik ben een natuurmens en werk met veel genoegen in onze tuin en wandel en fiets graag.

huib terlouw

Naast maatschappelijk werker ben ik (leer)supervisor en begeleidingskundige. Ik heb ervaring in het helpen bij het leren en bij het ondersteunen van ontwikkelingen die individuen, stellen en teams doormaken. Veranderingen starten altijd bij het bewust worden van je situatie. Je staat stil bij hoe je jouw relatie, je werk of je leven vindt gaan. Pas als je dat hebt onderzocht kan het zijn dat er aanleiding is om aan onderdelen van je relatie, je werk of je leven meer aandacht te schenken. Ik ondersteun je graag bij het aanbrengen van zo’n focus, waarna ik graag met je onderzoek hoe je in samenspraak met anderen kunt experimenteren met nieuw gedrag.

Ik geloof niet in een leven waaruit problemen zijn weg te bannen en al evenmin in de wenselijkheid en mogelijkheid van het “oplossen” van alle problemen. Veelmeer ben ik ervan overtuigd dat ieder mens, maar ook ieder stel en iedere groep, mogelijkheden heeft om met dat wat op het levenspad komt zó om te gaan dat we oog houden op dat wat hoop geeft. Gedrag wat tot nu toe niet blijkt te werken kun je beter mee (leren) stoppen. Op dat wat wél (of beter) werkt, maar waar je tot nu toe minder oog voor hebt, wil ik je graag richten!

ben visser

Ik geniet ervan als ik zie dat mensen tot hun recht komen en hun rollen en taken efficiënt oppakken. Ieder mens heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Het is de kunst om samen te zoeken naar een goed evenwicht. Ik ben gewend om eerst goed te luisteren en te horen wat er speelt om daarna te adviseren, te oefenen en te trainen. Ik werk met de Transactionele Analyse als hulpmiddel.

Ik werk het liefst met mensen van allerlei afkomst en signatuur. De hulp of begeleiding start bij “jou” en bij wie jij bent. We werken aan die punten die kunnen leiden tot verbetering van jouw functioneren.

Werkervaring heb ik opgedaan in de sector zorg en welzijn, als (school-)maatschappelijk werker. In Rotterdam heb ik gewerkt bij MEE, een organisatie voor mensen met een beperking en hun familieleden. Momenteel ben ik methodiekdocent aan de Christelijke Hogeschool in Ede en werk ik met veel plezier in de praktijk als hulpverlener, coach, (leer-)supervisor en begeleidingskundige.

Tot slot: Ik ben geboren in 1959. Getrouwd en vader van 5 volwassen kinderen. Ik sta in het leven als Christen.

hanneke van wijgerden snoek

Ieder mens is een relatie-wezen. Ieder mens zoekt in zijn leven naar manieren om van betekenis te zijn, maar ook om gezien te worden, gekend te zijn. Blokkades daarin brengen mensen vaak bij de hulpverleningspraktijk. Ik ga graag met mensen in gesprek om te zoeken naar hernieuwde verbondenheid met zichzelf en belangrijke anderen in hun leven. Zingeving, de balans tussen ruimte voor jezelf en voor anderen, en wijsheid in het maken van keuzes zijn vaak onderwerp van gesprek.

Ik heb ervaring in het werken binnen de GGZ, het algemeen maatschappelijk werk en 2e lijns hulpverlening. Naast het werk in de praktijk doceer ik binnen de opleiding voor maatschappelijk werkers in het HBO.

Mijn visie is gebaseerd op het Contextuele Denken, en ik maak gebruik van een scala aan benaderingen en methoden. Mijn christelijke identiteit verrijkt mijn professionaliteit. Maar bovenal wil ik je als mens ontmoeten. Je mag daarbij rekenen op commitment, nieuwsgierigheid en een kritische geest van mijn kant.

Zorg voor kwaliteit

Beroepsgeheim

De Vereniging van Contextueel Werkers (VCW) is een vereniging voor mensen die werken vanuit de contextuele benadering. De VCW stelt ten doel de kwaliteit van het contextueel werken te bewaken.

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk  (BPSW) borgt de kwaliteit van professionals in het sociaal werk. Leden van de BPSW stellen zich toetsbaar op aan het verenigingstuchtrecht. De Beroepscode is de basis hiervan. Op basis van het Reglement van de Tuchtrechtspraak kunnen cliënten een schriftelijke klacht indienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege.

De Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) is dé beroepsvereniging voor professionals in de begeleidingskunde.

Klachtenregeling

Counseling
Bij klachten hanteren wij de klachtenregeling van de NVMW.
Deze regeling is bij ons, maar ook bij de BPSW opvraagbaar (zie: www.nvmw.nl)

Coaching en supervisie
Bij klachten hanteren wij de klachtenregeling van de LVSC.
Deze regeling is bij ons, maar ook bij de LVSC opvraagbaar (zie: www.lvsc.eu )

logo VCW
logo BPSW
logo LVSC