HAAL HET BESTE UIT UZELF MET SUPERVISIE

Supervisie is een vorm van begeleiding bij leren. Het verschil met coaching is dat supervisie meer gericht is op uw persoonlijk functioneren in uw beroep. Door middel van reflectie krijgt u zicht op uw manier van handelen. Het is belangrijk dat u doelgericht kunt handelen in het werken en leven met anderen.

Wij helpen u bij:

  • bewustwording van overtuigingen, motivaties en handelen en het effect daarvan
  • uw reactiemogelijkheden of gedragsalternatieven uitbreiden
  • uw mogelijkheden en kwaliteiten herwaarderen
  • de interactie met collega’s, leidinggevenden, patiënten of cliënten verbeteren
  • stress, overspanning en burn-out voorkomen

Bent u zelf supervisor? Dan kan leersupervisie waardevol voor u zijn

Leersupervisie is supervisie voor supervisoren. Het is een vorm van leren waarbij de supervisor het leerproces van zijn supervisant inbrengt. Het kan gaan om leersupervisie in opleidingsverband: de supervisor leert de supervisant superviseren. Na zijn studie kan hij als zelfstandig supervisor gaan werken. Het kan ook gaan om verdere professionalisering van het beroep van supervisor.

Wij zijn LVSC-geregistreerd (leer-) supervisor
logo LVSC
Voor studenten van de supervisoren opleiding

Voor de studenten van de supervisorenopleiding is het een onderdeel van de opleiding. Een module leersupervisie bestaat uit 15 zittingen elk van een uur. Deze supervisie voldoet aan de registratie-eisen zoals die door de landelijke beroepsvereniging (LVSC) zijn opgesteld. Aan het eind van het traject wordt een certificaat afgegeven.

Voor beginnende supervisoren

Als beginnend supervisor bent u niet gebonden aan opleidingseisen. U heeft een grote mate van vrijheid t.a.v. leervragen, leerdoelen en het aantal zittingen en de tijdsduur daarvan. Uw eigen leerwensen nemen een centrale positie in. Aan het eind wordt een certificaat afgegeven.

Voor geregistreerde supervisoren

Leersupervisie als vorm van verdere professionalisering. De supervisor ontdekt al werkend bij zichzelf gebieden, die belangrijk zijn in het supervisieproces, waar hij nog te leren heeft. Hij loopt als het ware tegen zijn grenzen aan. Leersupervisie biedt de mogelijkheid om daar aan te werken. Het aantal zittingen is in overleg te regelen.

Hoe werkt het?

Supervisietraject

Het supervisietraject bestaat uit 10 bijeenkomsten van 75 minuten. In een kennismakingsgesprek worden uw leerthema’s besproken. Uw eigen (werk)ervaring is uitgangspunt voor de gesprekken. U bepaalt zelf wat u aan leerdoelen en -thema’s inbrengt, al dan niet in overleg met de werkgever. Alle vragen die u hebt, in de omgang met mensen binnen uw werksituatie, zijn in principe geschikt. Ook supervisie is niet bedoeld voor vragen of problemen die onmiddellijk moeten worden opgelost.

Leersupervisietraject

De bijeenkomsten voor individuele leersupervisie duren gewoonlijk een uur. Het aantal supervisiezittingen is afhankelijk van het traject. We werken volgens landelijke normen en richtlijnen van de LVSC.

supervisie hulpverlening

Is (leer)supervisie iets voor u?

We gaan bekijken graag met u of (leer)supervisie u kan helpen.

Hier vindt u de tarieven voor Supervisie.

Neem contact op