KRIJG WEER GRIP OP UW LEVEN MET COUNSELING

Counseling is een vorm van therapie of hulpverlening in de privésituatie.

Samen met u onderzoeken we de moeilijkheden die u ervaart. We bespreken wat u bezig houdt en onderzoeken uw mogelijkheden. We geven u advies en kijken hoe u meer gebruik kunt maken van uw eigen vermogens en hulpbronnen.

Wij helpen u bij:

  • het verbeteren van de relatie met uw partner, kinderen of ouders
  • omgaan met onzekerheid
  • gevoelens van eenzaamheid te boven komen
  • gevoelens van minderwaardigheid overwinnen
  • omgaan met stress en gevoel van falen
  • eigen grenzen bewaken en aangeven
  • omgaan met rouw en verlies (ook bij zelfdoding)
  • omgaan met hooggevoeligheid

Praktische en inhoudelijke invulling

Onze hulpverlening is meestal kortdurend en varieert gemiddeld van 2 tot 10 gesprekken. Na een aantal gesprekken wordt gekeken hoe de hulpverlening verloopt en wat er verder nodig is. Soms kunnen trajecten ook langer duren.

Een gesprek duurt gewoonlijk een uur.

Met u samen zoeken we naar manieren hoe u positieve invloed uit kunt oefenen op uw leven en welke ruimte u tussen de gesprekken door nodig heeft om te experimenteren met dat wat is besproken.

Als de problemen de gezinssituatie betreffen, kunnen ook andere familieleden aan het gesprek deelnemen. Ook kunnen andere personen uit uw netwerk worden uitgenodigd om te zien hoe zij kunnen bijdragen aan een oplossing. Soms is het ook heel nuttig om te praten over thema’s uit het verleden die hun invloed hebben op uw leven van vandaag om u daarmee te helpen morgen anders met die thema’s om te gaan.
Het kan ook zo zijn dat uw vragen en uw mogelijkheden zijn verweven met uw geloofsovertuiging, uiteraard kan ook dat onderwerp van gesprek zijn bij het onderzoeken van uw mogelijkheden.

Hoe vullen wij counseling in?

contextuele benadering

Contextuele Therapie

In de Contextuele Therapie draait het niet alleen om degene, die begeleiding ontvangt. In de gesprekskamer zijn als het ware alle mensen aanwezig met wie betrokkene een belangrijke relatie onderhoudt. Ieders belang, of dit nu van ouders, partner, kinderen of collega’s is, wordt meegewogen in de gesprekken. Een zo eerlijk mogelijke relatie tussen betrokkene en de context waarin hij of zij functioneert, kan een mogelijk conflict doorbreken en de dialoog herstellen.

Lees meer over Contextuele Therapie
oplossingsgerichte hulpverlening

Oplossingsgerichte Hulpverlening

In de Oplossingsgerichte Hulpverlening kijken we naar de mogelijkheden van mensen en op mogelijke oplossingen. Het richt de aandacht op succesvolle oplossingen en minder op de problemen die energie wegzuigen. Het helpt je de gewenste oplossing voor te stellen en het biedt steun bij de uitwerking hiervan. Het richt zich vooral op wat al goed gaat en hoe het leven er uit ziet als het probleem er (even) niet is, als het minder erg is of wanneer het al opgelost zou zijn.

Lees meer over Oplossingsgerichte Hulpverlening
transactionele analyse

Transactionele Analyse

In de Transactionele Analyse (TA) kijken we naar de persoonlijkheid van mensen, naar hun gedrag, hun communicatie en naar patronen die problemen in stand houden of veroorzaken. De TA biedt veel inzicht en kan daardoor, soms op hele korte termijn, voor grote veranderingen zorgen in het persoonlijk leven, maar vooral ook in relaties tussen mensen.

Lees meer over Transactionele Analyse
counseling hulpverlening

Is counseling iets voor u?

We gaan graag met u in gesprek om te beoordelen of counseling u kunt helpen.

Een oriënterend gesprek is gratis en vrijblijvend.

Hier vindt u de tarieven voor Counseling.

Neem contact op