We hebben gewerkt aan het onder woorden brengen van de problematiek (in ons gezin) en geleerd eigen grenzen aan te geven.
De benadering/houding van hulpverlener was meer luisterend/begeleidend dan sturend. Centraal stond wat wij nodig hadden. De manier van hulpverlenen gaf ons vertrouwen.